5

Startul discuțiilor tehnice în Programul Național – Din grijă pentru copii

Startul lucrărilor la Programul Național de Suport pentru Copii în contextul Pandemiei de COVID-19 – Din grijă pentru copii

Comitetul interinstituțional care va elabora Programul Național de Suport pentru Copii în contextul Pandemiei de COVID-19 – Din grijă pentru copii s-a întrunit astăzi la sediul Guvernului.

Este prima ședință după publicarea deciziei  de constituire a comitetului în Monitorul Oficial nr. 619 din 23.06.2021, prin decizia prim-ministrului Florin Cîțu.
Startul discuțiilor pe marginea Programului a fost dat de Președintele Comitetului, Consilier de stat Mădălina Turza, care a prezentat ariile de intervențiestrategia de lucruobiectivele și rezultatele așteptate, dar și  un calendar de lucru.
Întreg programul este gândit și structurat în logica managementului de proiect. Vor fi elaborate proceduri concrete și vor fi constituite grupuri de lucru la care vor participa inclusiv invitați din partea unor instituții de specialitate din străinătate și din mediul privat.
La întâlnire au participat reprezentanți ai ministerelor cu atribuții în domeniu, ai structurilor asociative din administrația publică, ONG-uri, asociații de psihiatrie și psihologie, dar și reprezentanți ai elevilor și părinților.

Ca structură și organizare, Comitetul Interministerial pentru elaborarea Programului Național va avea 2 Grupuri tehnice de lucruunul axat pe suportul psiho-emoțional acordat copiilor în contextul pandemiei de COVID 19 și un altul destinat prevenirii și combaterii violenței împotriva copiilor.
În paralel, va funcționa și o echipă de comunicare a Programului din care fac parte comunicatori ai instituțiilor participante în Comitet, dar și reprezentanți ai mass media, care vor contribui la elaborarea campaniilor tematice de informare.
Logica în care am gândit elaborarea acestui Program este una dinamică, axată pe principiile managementului de proiect, în care există termene clare, responsabili cu atribuții concrete și un mecanism de coordonare coerent și transparent. De altfel, aceasta este și logica în care ne dorim să fie implementat acest Program destinat copiilor. Faptul că toți membrii Comitetului și-au exprimat susținerea și dorința de a face echipă în acest demers reprezintă premisa esențială a acestei inițiative guvernamentale în premieră, care se va derula într-un amplu parteneriat social, DIN GRIJĂ PENTRU COPII, declară Mădălina TURZA, Consilier de Stat la Cancelaria Prim-Ministrului.

Calendarul orientativ al Programului:
– 30 iunie – Comitet Interministerial – Strategie și Organizare
– 8 iulie – Comitet Interministerial + Grupuri tehnice:

    • Analiză nevoi
    • Mapare resurse centralizare
    • Co-creare: stabilire priorități + Matrice Logică Program

–  27 iulie – 29 iulie – Grupuri Tehnice

–  3 august – 5 august – Grupuri Tehnice

–  10 august – 12 august – Grupuri Tehnice

  • 18 august – Comitet Interministerial – Plan de Acțiune
  • 26 august – Comitet Interministerial – Impact bugetar
  • 30 august – Raport Premier
  • 30 august – 6 septembrie – Proiect OUG Program

Comitetul, constituit prin Decizia Premierului are următoarea componență:
–      Cancelaria Prim-ministrului
–      Ministerul Educației
–      Ministerul Sănătății
–      Ministerul Muncii și Protecției Sociale
–      Ministerul Afacerilor Interne
–      Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene
–      Ministerul Finanțelor
–      Ministerul Justiției.

Obiectivul său este elaborarea Programului național de suport pentru copii în contextul Pandemiei de COVID-19 – Din grijă pentru Copii, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale acestora, ca urmare a efectelor generate de Pandemie în plan psiho-emoțional, dar și în raport cu riscurile de siguranță online și violență domestică.
Programul va fi aprobat prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor cu atribuții în domeniu.
Comitetul va înainta prim-ministrului un raport final cu privire la activitatea desfășurată.

 

Comments are closed.