Studiile care au stat la baza programului:

Referințe:

  1. Salvați Copiii, 2021, Impactul pandemiei asupra bunăstării emoționale: Analiză a datelor din cazuistica Centrelor de Consiliere ale Salvați Copiii României

Studiul-salvati-copiii

  1. Consiliul Național al Elevilor, 2021, Un an de pandemie. Cu ce rămânem?

https://consiliulelevilor.ro/wp-content/uploads/2021/03/Un-an-de-pandemie.-Cu-ce-ramanem.pdf

  1. Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățămât preuniversitar, 2021, Sondaj cu privire la percepția părinților asupra activitatilor educative desfășurate în pandemie

http://www.fnapip.ro/#

  1. UN Women & COVID-19 Response, 2020, Impact of COVID-19 on Violence against Women and Girls and Service Provision: UN Women Rapid Assessment and Findings

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/impact-of-covid-19-on-violence-against-women-and-girls-and-service-provision

  1. Europol, 2021, Beyond the Pandemic – How COVID-19 Will Shape the Serious and Organized Crime Landscape in the EU

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/beyond-pandemic-how-covid-19-will-shape-serious-and-organised-crime-landscape-in-eu

  1. Europol, 2020, Exploiting Isolation: Offenders and Victims of Online Sexual Abuse During the COVID-19 Pandemic

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/exploiting-isolation-offenders-and-victims-of-online-child-sexual-abuse-during-covid-19-pandemic

  1. Ministerul Afacerilor Interne, 2020, Date statistice despre violenta impotriva copiilor
  2. Inter-Agency Working Group on Violence against Children, 2020, Agenda for Action

https://violenceagainstchildren.un.org/news/agenda-action-8-united-nations-entities-launch-roadmap-protect-children-violence-response-covid

  1. Universitatea Babes Bolyai, 2020, Impact of Emotional Vulnerabilities on the Students´ Engagement in Online Courses during the Lockdown Period in SARS-COV 2 Pandemic Crisis

https://psychopedagogy.unibuc.ro/wp-content/uploads/2021/06/Carmen-Coste-Barlutiu-Adrian-Rosan_Impact-of-emotional-vulnerabilities.pdf

 

DOCUMENTE

  • Programul Național de Suport pentru Copii în contextul Pandemiei de COVID-19 – Din grijă pentru copii  Analiză de nevoi PDF

Această pagină de internet se adresează celor interesați să se informeze cu privire la
Programul Național de Suport destinat copiilor în contextul pandemiei de COVID-19 „Din grijă pentru copii” .
Resursele și datele sunt în responsabilitatea experților / specialiștilor selectați în gestionarea fiecărui domeniu.