Pandemia de COVID-19 a generat un impact pluridimensional asupra creșterii și a dezvoltării copiilor. Studiile internaționale în domeniu, dar și analizele exploratorii realizate la nivel național indică o serie de efecte nocive asupra stării de bine a copiilor cu posibile repercusiuni pe termen scurt, mediu și lung. Anxietatea, depresia, izolarea, riscurile asociate utilizării excesive a internetului, creșterea gradului de violență în familie sunt doar câteva dintre efectele cartografiate ale pandemiei de COVID-19 asupra copiilor.

Scopul Programului este să adreseze efectele Pandemiei COVID-19 asupra copiilor, în plan psiho-emoțional, dar și în raport cu riscurile de siguranță online și domestică. Programul își propune să creeze un mecanism coordonat de intervenție pe două arii cheie din perspectiva rezilienței copiilor, axat nu pe măsuri reparatorii, ci pe oportunități de reconstrucție, cu o schimbare de paradigmă implicită de la reactiv și recuperator la preventiv și durabil.

ARII DE INTERVENȚIE

1.INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ și MANAGEMENTUL EMOȚIILOR – componenta vizează dezvoltarea de mecanisme de management emoțional, precum și de resurse pentru practicieni și beneficiari, atât prin sistemul de educație, cât și la nivelul comunității.

2. SIGURANȚA COPIILOR – componenta vizează echiparea copiilor, a părinților și a altor actori implicați cu instrumente și informații în legătură cu riscurile utilizării internetului, dublate de campanii de prevenire a violenței online (cyber-bullying, Cyber Sexual Exploitation of Children, Cyber Sexual Abuse of Children) și domestice.


Această pagină de internet se adresează celor interesați să se informeze cu privire la
Programul Național de Suport destinat copiilor în contextul pandemiei de COVID-19 „Din grijă pentru copii” .
Resursele și datele sunt în responsabilitatea experților / specialiștilor selectați în gestionarea fiecărui domeniu.