Pandemia de COVID-19 a generat un impact pluridimensional asupra creșterii și dezvoltării copiilor. Studiile internaționale în domeniu, dar și analizele exploratorii realizate la nivel național indică o serie de efecte nocive asupra stării de bine a copiilor cu posibile repercusiuni pe termen scurt, mediu și lung. Anxietatea, depresia, izolarea, riscurile asociate utilizării excesive a internetului, creșterea gradului de violență în familie sunt doar câteva dintre efectele cartografiate ale pandemiei de Covid-19 asupra copiilor.
Programul Național de Suport destinat copiilor, în contextul Pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII răspunde acestor probleme stringente. România este primele țări care gândește un program dedicat stării de bine a copiilor și a famiiei, în general.
Programul este structurat pe două arii de intervenție: Suport Psihoemoțional și Siguranța Copiilor. 
Fiecare componentă cuprinde deopotrivă măsuri guvernamentale și un pachet de măsuri creat și implementat de partenerii sociali (ONG, actori privați, autorități locale), care se vor ralia Programului Național.
 

Programul
Național de suport pentru copii în contextul Pandemiei de COVID 19, “DIN GRIJĂ PENTRU COPII” prevede următoarele măsuri care se află în difeite stadii deimplementare:

 • 70.000 de ore de consiliere psihologică și psihoterapie pentru copiii identificați cu tulburări
  psiho-emoționale generate de Pandemia de COVID-19,
 • introducerea de către Ministerul Educației în curriculum școlar a tematicilor de educație psiho-emoțională, managementul emoțiilor, siguranța online
 • Asigurarea de sesiuni de formare pentru cel puțin 7000 de specialiști în domeniul managementului emoțiilor și al relaționării, metode de identificare și intervenție în situațiile disruptive psiho-emoțional.
 • Introducerea unui modul de formare a competențelor în domeniul psiho-emoțional pentru profesori la nivel de masterat didactic.
 • Desemnarea de inspectori școlari dedicați pentru managementul incluziunii și al suportului psiho-pedagogic,
 • Realizarea de camere de audieri destinate copiilor victime ale infracțiunilor în fiecare județ,
 • Dezvoltarea un sistem informatic integrat de analiză și sortare intuitivă a imaginilor și clipurilor video cu caracter abuziv împotriva copiilor, care va eficientiza substanțial componenta de combatere a pornografiei infantile și a exploatării și abuzului minorilor
  online.
 •  Implementarea unui mecanism de alertă în timp real pentru copiii dispăruți.
 • Crearea unui număr unic la nivel național pentru urgențe legate de copii.
 • Dezvoltarea Platformei de resurse dingrijapentrucopii.gov.ro dedicată atât copiilor, cât și specialiștilor și părinților. Aceasta va conține materiale de specialitate, realizate de
  profesioniștii în domeniu, ghiduri și proceduri.
 • Durata Programului este de 2 ani și va beneficia de un buget de aproape 6
  milioane de euro.

Comitetul interministerial pentru elaborarea Programului național de suport pentru copii în contextul Pandemiei de COVID 19, “DIN GRIJĂ PENTRU COPII”a finalizat la sfârșitul lunii august lucrările tehnice. Timp de trei luni, zeci de experți, psihologi, medici psihiatri, elevi și părinți au contribuit la elaborarea unuia
dintre cele mai ample programe dedicate stării de bine a copilului și familiei. Comitetul a fost înființat prin decizia prim-ministrului, a fost coordonat de consilierul de stat Mădălina TURZA și a avut ca scop elaborarea proiectul de Ordonanță de Urgență  pentru adoptarea Programului.
Această pagină de internet se adresează celor interesați să se informeze cu privire la
Programul Național de Suport destinat copiilor în contextul pandemiei de COVID-19 „Din grijă pentru copii” .
Resursele și datele sunt în responsabilitatea experților / specialiștilor selectați în gestionarea fiecărui domeniu.