DEPARTAMENTUL PENTRU RESPEONSABILITATE SOCIALĂ COMUNITARĂ ȘI GRUPURI VULNERABILE

Coordonarea, monitorizarea și evaluarea Programului este realizată de Departamentul pentru Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile, conform prevederilor OUG 105/2021 și HG nr. 104/2022.

Coordonator: Maria Mădălina TURZA – Consilier de stat

Prin Decizia Premierului Nr. 365/2021 a fost constituit Comitetului Interinstituțional pentru elaborarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul Pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII. 

În perioada 31 mai – 26 august,  au fost organizate 11 sesiuni de lucru ale Comitetului Interministerial și ale Grupurilor Tehnice de Lucru cu membrii desemnați prin Decizia de constituire, cu reprezentanții societății civile cu expertiză relevantă în domeniu și cu o serie de invitați speciali la aceste sesiuni pentru a explora cele mai eficiente opțiuni de reglementare a Programului pentru copii.

 1. Componența Comitetului Interinstituțional:
 2. Maria Mădălina Turza – Consilier de Stat – președinte
 3. Administrația Prezidențială
 4. Ministerul Educației
 5. Ministerul Sănătății
 6. Ministerul Afacerilor Interne
 7. Ministerul Muncii și Protecției Sociale
 8. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
 9. Ministerul Finanțelor
 10. Serviciul pentru Telecomunicații Speciale
 11. Inspectoratul General al Poliției Române
 12. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
 13. Autoritatea – Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții
 14. Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse
 15. Centrul Național pentru Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
 16. Colegiul Psihologilor din România
 17. Colegiul Național al Asistenților Sociali din România
 18. Federația Națională a Asociațiilor de Părinți
 19. Consiliul Național al Elevilor
 20. Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România
 21. Asociația Municipiilor din România
 22. Asociația Comunelor și Orașelor din România
 23. Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie
 24. Asociația Română de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului și Profesii Asociate
 25. Asociația ProActa Edu
 26. Transilvania College
 27. Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului S. 6
 28. Asociația eLiberare
 29. Salvați Copii
 30. UNICEF România

Secretariatul tehnic al Comitetului a fost asigurat de Cabinetul Consilierului de Stat Maria Mădălina Turza.

În paralel cu sesiunile de lucru ale Comitetului Interinstituțional și al celor două Grupuri Tehnice de Lucru destinate Suportului psiho-emoțional al copiilor și Siguranței acestora, au fost realizate  106 întâlniri bilaterale tehnice și strategice de lucru cu miniștri de resort, secretari de stat, directori și specialiști din toate domeniile vizate de Program pentru a putea integra toate aspectele tehnice, dar și pentru a obține acordul final pe anumite decizii strategice.au


Această pagină de internet se adresează celor interesați să se informeze cu privire la
Programul Național de Suport destinat copiilor în contextul pandemiei de COVID-19 „Din grijă pentru copii” .
Resursele și datele sunt în responsabilitatea experților / specialiștilor selectați în gestionarea fiecărui domeniu.